Assessorament en termes legals:

ENGINYERIA FORENSE EN ELS CAMPS DE L’EDIFICACIÓ I L’ENGINYERIA CIVIL


s5i

"LA INVESTIGACIÓ DE LES PATOLOGIES ESTRUCTURALS REQUEREIX EXPERIÈNCIA EN AUSCULTACIÓ D’ESTRUCTURES"