La seguretat en el punt de mira:

GESTIÓ DEL RISC MITJANÇANT MONITORITZACIÓ


s3i

“LA MONITORITZACIÓ EN TEMPS REAL DE PROCESSOS INDUSTRIALS O CONSTRUCTIUS COMPLEXOS, MINIMITZA EL RISC”