El coneixement comporta fiabilitat:

IDENTIFICACIÓ DEL COMPORTAMENT ESTRUCTURAL “IN SITU” O A LABORATORI


s2i

“Obtenir models numèrics fidels a la realitat, sovint és una necessitat ineludible”