PLANIFIQUEM I EXECUTEM LA INSTRUMENTACIÓ I/O MONITORITZACIÓ QUE NECESSITES

Les Noves Tecnologia a les teves mans per conèixer amb exactitud el que necessites saber.


SENSORS I EQUIPSSENSORS I EQUIPS 3S'TECH

Càmeres termogràfiques, Transductors de desplaçament, Cèl·lules de càrrega, Gats plans, Distanciòmetres làser, Càmeres endoscòpiques, Fissuròmetres, Sismògrafs, Martells instrumentats, Escleròmetres, Termistors, Sensors de pressió, Galgues extensiomètriques, Inclinòmetres, Higròmetres, Equips hidràulics, Central automatitzada, Pistons, ../..

PANELL DE SEGUIMENTTotes les nostres Monitoritzacions realitzades amb els nostres sensors i equips es podran visualitzar en un Dashboard de presentació.

Aquest Dashboard o Panell de Seguiment és de molt fàcil lectura i interactiu per l'usuari. Es podran consultar dades entre les franges de temps determinats i/o interactuar amb els diferents gràfics presentats.

En els casos d'incorporació de llindars màxims de desplaçaments, apareixeran unes línies que marquen aquests marges, de manera que l'usuari es podrà informar – amb una mirada només – si els desplaçaments estan dins dels llindars establerts.

També es permet marcar fites o marques perquè quedin registrats esdeveniments o accions específiques en el temps, per recordar la causa en cas de dades inusuals.

Cada Dashboard podrà ser especificat segons les necessitats de monitorització de cada Projecte, per la qual cosa es podran presentar gràfiques úniques amb correlació de diferents dades, com per exemple desplaçaments/temperatura/humitat.

És important esmentar que el Dashboard està programat per enviar senyals d'avís i/o alarmes en els casos de superar els llindars o altres events requerits a través de Telegram, Whatsapp, msm, mails, etc...

ANÀLISIS DE DADES


ANÀLISIS DE DADES

L'Adquisició de Dades deixa de ser una important eina a nivell tècnic si no es fa una necessària i adequada lectura dels mateixos i un exhaustiu anàlisi posterior.

L'adquisició de dades, el seu Anàlisi i la Correlació posterior realitzant pels nostres Tècnics Superiors poden arribar a definir paràmetres molt clars per solucions definitives.

3S'TECH, quan se'l requereixi, pot realitzar els Projectes d'Instrumentació específics.

La definició de tota l'Arquitectura del sistema de sensors i les freqüències de lectura, han de ser les necessàries i adequades per la recopilació i anàlisis de dades per les conclusions finals.

INFORMES TÈCNICS


INFORMES TÈCNICS

El nostre exhaustiu procés d'adquisició de dades es reflecteix en els informes que entreguem, sempre acompanyats per una minuciosa interpretació realitzada pels Tècnics Superiors de 3S'TECH. Tots els informes són complets, explicatius i amb conclusions.

Els Informes de Resultats dotaran a qui ho requereixi d'una justificació de viabilitat davant el marc normatiu vigent d'aplicació.

En moltes ocasions els resultats obtinguts i mostrats en els informes, podran proporcionar a més les dades tècniques suficients i clares per poder actuar amb les millors accions correctores a nivell tècnic i econòmic.

En cas de monitoritzacions en el temps i quan es requereixi, es facilitaran Fitxes Parcials de seguiment dels resultats obtinguts (mensual, bimensual, trimestral...) així com Fitxes d'Incidències quan aquestes existeixin.

En casos concrets de monitoritzacions, s'entregarà un Informe d'Instal·lació on quedarà reflectit tots els equips instal·lats, la seva ubicació i un reportatge fotogràfic.