AUSCULTACIÓ, INSTRUMENTACIÓ I MONITORITZACIÓ

'La prueba de todo conocimiento es el experimento... El experimento es el único juez de una verdad científica.'
RICHARD FEYNMAN


ÀREES D’EXPERIÈNCIA


3.1.1 (2)

SOLUCIONS A MIDA

Moltes vegades no existeix un procés o sensor amb certa finalitat, però això no ens limita a aconseguir-lo.

En col·laboració amb AMADE, EXIT i altres empreses del sector, desenvolupem línies de productes de base sensòrica, inicialment com a eina de suport, per després convertir-ho en una línia de negoci amb entitat pròpia.

3.1.2 (2)

ANÁLISIS ESTRUCTURAL I EXPERIMENTAL – Exemple pràctic »

Es necessari conèixer el comportament de un material davant càrregues, radiacions, elements i altres condicions; podem aclarir incògnites de forma experimental y en un entorn controlat abans de procedir a la seva utilització.

3S’TECH ha aplicat amb èxit aquestes tècniques, in situ o en condicions de laboratori, a problemes tant diversos com la caracterització de formigons nous i preexistents, el comportament de connexió entre materials sotmesos a fatiga, la quantificació d’esforços en estructures en ús, etc.

3.1.3 (2)

MONITORITZACIÓ – Exemple de seguiment »

Qualsevol actuació pot ser auditada en temps real, permetent anticipar-se als problemes i a prendre la decisió mes adequada en cada moment. Aquí és on l’ús de sensors completa i quantifica de forma eficient les observacions efectuades per els tècnics.

3S’TECH aporta la seva experiència i recursos al disseny, desenvolupament e instal·lació de sistemes de seguiment a temps real del comportament mecànic d’elements estructurals. Això permet controlar l’evolució dels esforços i deformacions, reduir la incertesa del comportament i preservar, d’aquesta manera, la seguretat de les persones i la integritat física de les estructures i equipament.

3.1.4 (2)

PROTOTIPATGE INDUSTRIAL – Intervencions destacades »

Un mercat cada vegada més exigent demanda elements de la construcció amb uns estàndards de qualitat elevats. El cost econòmic de la producció, la durabilitat, la resposta a ambients agressius o el comportament davant efectes dinàmics i/o la fatiga a llarg termini, han passat a ser qüestions de capital importància.

A 3S’TECH perseguim aquesta excel·lència aplicant tècniques de identificació, optimització i reenginyeria en els anàlisis dels prototips; això ens assegura la fiabilitat, viabilitat i competitivitat del producte final.

PATOLOGIES

PATOLOGIES ESTRUCTURALS

La enginyeria forense als camps de la construcció i enginyeria civil ajuda a determinar les possibles causes d’un accident o error a una estructura, i avalua el seu comportament en un futur, sobre tot si es produeixen una afectació a termes legals.

La investigació de patologies estructurals requereix una amplia experiència d’auscultació. Quan apareix una patologia a una estructura, l’ús de tècniques numèriques i experimentals, conjuntament amb els nostres sistemes d’instrumentació, ens permetrà estudiar les causes i conseqüències.

PATOLOGIES

PATRIMONI – Intervencions destacades »

La estabilitat estructural a les edificacions de Patrimoni Arquitectònic es vital per la seva conservació. L’estudi de patologies en el temps da com a resultats la verdadera magnitud del problema i en conseqüència la decisió de les millors actuacions correctives.

Per altra banda, la ubicació de moltes construccions d’aquesta índole, provoquen veritables problemes per realitzar els seguiments dels diferents efectes als elements a estudiar.
3S’TECH ha desenvolupat sensors específics i sistemes de comunicació per poder monitoritzar “LIVE” qualsevol lectura dels elements constructius o de les pròpies estructures per molt complicada que sigui la ubicació de la Construcció a estudiar.

Vigilància contínua en temps indefinit.

 

PROTOTYPING4 (Marseille) _

I MOLT MÉS…

Proves de càrrega, recerca de patologies, gats plans, us de càmera termogràfica… Tenim experiència en molts tipus d’intervencions.

Contacti’ns amb el seu problema i li oferirem la solució.

ANÀL·LISIS DE DADES


3.3 (2)

L’Adquisició de Dades deixa de ser una important eina a nivell tècnic si no es fa una necessària i adequada lectura dels mateixos i un exhaustiu anàlisis posterior.

L’adquisició de dades, el seu Anàlisis i Correlació posterior realitzat per els nostres Tècnics Superiors poden arribar a definir paràmetres molt clars per solucions definitives.

3S’TECH, quan es requereixi, pot realitzar els Projectes de Instrumentació específics.

INFORMES TÈCNICS


3.3 (2)

El nostre exhaustiu procés d’adquisició de dades es reflexa en els informes que entreguem, sempre acompanyats per una minuciosa interpretació realitzada per els Tècnics Experts de 3S’TECH.

Els informes de 3S’TECH son complerts, explicatius i amb conclusions.

CURRÍCULUM INTERVENCIONS


Alguns casos pràctics de projectes en què 3S’tech ha intervingut: