Assaig Montilivi

Es compleixen ja cinc anys des de que 3S’TECH va presentar la seva solució de l’Assaig MONTILIVI per la comprovació in situ de la resistència a compressió de murs de fàbrica portants sense la necessitat d’extracció de mostres.

S’adjunta presentació del comentat Assaig on es pot comprovar la idoneïtat d’aquest Assaig no normatiu.

El gran èxit aconseguit i la gran quantitat d’assajos ja realitzats fins a data d’avui, han demostrat que obrir la porta a la Innovació i el Desenvolupament a l’àmbit de caracterització de materials és un fet i aposta positiva de present i futur al sector de la construcció.

Com principals característiques mencionem el poc invasiu de l’assaig en els treballs de camp i la gran fiabilitat dels seus resultats. S’evita l’extracció, manipulació i transport de les mostres recollides que obliga l’assaig normatiu, tenint present que la degradació i la poca fiabilitat de les mostres que finalment rep el Laboratori no permeten obtenir dades reals i fiables a la gran majoria dels casos.

 

Más información (PDF)

 


ensayos-montilivi-interior-1

TORNAR