Assajos UHPFRC

ASSAIG NOVACOM

3S’TECH va realitzar diferents proves i assajos als Laboratoris de la Universitat de Girona per determinar les diferents propietats mecàniques de les peces prefabricades amb UHPFRC de la marca NOVACOM 3000.

Es van determinar els valors de Tracció Indirecte mitjançant l’assaig Barcelona, assajos per determinar els valors de fR1 i fR3 segons norma d’aplicació i assajos de capacitació dels ancoratges embeguts (tracció i cisallament a diferents graus).

Amb la base de dades obtinguda, la caracterització dels materials, els processos de fabricació i la definició i descripció del sistema constructiu, els Tècnics Superiors de 3S’TECH emetran el Dossier Tècnic del UHPFRC de la marca del fabricant on es caracteritza el material i la seva posada a l’obra com Informe d’Idoneïtat.

 

ensayos-uhpfrc-1a

ensayos-uhpfrc-2a

 

 

 

 

TORNAR