Avís legal

Fes un cop d'ull


“D’acord amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de 3STECH SL amb CIF B55259915 i domicili social situat en C / JOAN ALSINA 5 1a 17003, GIRONA, amb la finalitat d’atendre les vostres consultes i enviar-vos informació relacionada que us pugui interessar. En compliment amb la normativa vigent, 3STECH SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Sempre que no ens indiqui el contrari, entenem que les seves dades no s’han modificat, que accepteu notificar-nos qualsevol variació i que tenim el vostre consentiment per utilitzar-les per als fins esmentats.

3STECH SL informa que tractarà les dades d’una manera legítima, lleial, transparent, adequada, rellevant, limitada, precisa i actualitzada. Per aquest motiu, 3STECH SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables per eliminar-les o rectificar-les sense dilació quan no siguin exactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@3stech.eu.

Tanmateix l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de 3STECH SL, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.

Podeu dirigir-vos a l’Autoritat de Control competent per enviar la reclamació que considereu oportuna.

Amb l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de 3STECH SL.

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de 3STECH SL amb CIF B55259915 i domicili social situat en C / JOAN ALSINA 5 1a 17003, GIRONA, amb la finalitat de poder enviar la factura corresponent. En compliment de la normativa vigent, 3STECH SL informa que les dades es mantindran d’acord amb el termini legalment establert.
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.
el fet de no facilitar les dades a les entitats anteriors implica que la prestació de serveis no es pot complir.
Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de 3STECH SL, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.

3STECH SL informa que tractarà les dades d’una manera legítima, lleial, transparent, adequada, rellevant, limitada, precisa i actualitzada. Per aquest motiu, 3STECH SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables per eliminar-les o rectificar-les sense demora quan no siguin exactes.

Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició / revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a l’adreça postal C / JOAN ALSINA 5 1a 17003 , GIRONA o per correu electrònic info@3stech.eu.

Podeu dirigir-vos a l’Autoritat de Control competent per enviar la reclamació que considereu oportuna.

“La informació continguda en aquest missatge i / o arxiu(s) adjunt(s), enviada des 3STECH SL, es confidencial / privilegiada i està destinada a ser llegida només per la(es) persona(es) a la(es) que està dirigit. Li recordem que les seves dades han estat incorporades en el sistema de tractament de 3STECH SL i que sempre i quan es compleixin els requisits exigits per la normativa, vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició / revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint sumi petició a l’adreça postal C / JOAN ALSINA 5 1a 17003, GIRONA o bé a través de correu electrònic info@3stech.eu.

Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, l’empleat o l’agent responsable de lliurar el missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, l’informem que està totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació, i li demanem que ens notifiqui immediatament i retorni el missatge original a l’adreça esmentada més amunt. Gràcies “.

“De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de Tractament titularitat de 3STECH SL amb CIF B55259915 i domicili social situat en C / JOAN ALSINA 5 1a 17003, GIRONA , amb la finalitat de respondre les seves consultes i remetre informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, 3STECH SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per les finalitats esmentades.
3STECH SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es per això que 3STECH SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o es rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificacions, limitacions de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les dades de caràcter personal així com del consentiment concedit pel tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@3stech.eu.

Tanmateix, l’informem que pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades de 3STECH SL, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.
Pot posar-se en contacte amb l’Autoritat de Control competent per presentar una queixa que consideri oportuna.

En enviar el formulari de recollida de dades, accepta la política de privacitat de 3STECH SL.