Campus Empresarial de Telefónica. Any 2020

fes un cop d'ull


DIRECCIÓ FACULTATIVA: VSL CONSTRUCTION SYSTEMS, SA

EMPRESA: ELECNOR INFRAESTRUCTURAS

CLIENT: TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA

1. Objecte de l’estudi.

El Campus Empresarial de Telefónica està format per 12 edificis, 8 dels quals tenen la singularitat de tenir zones en voladís sustentades per 6 tirants d’acer. Aquests tirants degut a les sol·licituds estructurals a les que estan sotmesos s’ha de fer una comprovació estructural periòdica. El procediment consta d’un anàlisis modal experimental, de les primeres freqüències naturals de vibració d’aquests elements, mitjançant un assaig no destructiu. Per això s’utilitza un martell d’impacte per glopejar els tirants amb la qual cosa s’obtenen les seves freqüències naturals i així poder determinar els seus modes de vibració.

1_Campus-Empresarial-de-Telefonica.-Ano-2020-2

2. Prova efectuada:

2.1 Estudi dinàmic

L’assaig es dur a terme a tots els tirants dels edificis del Campus Empresarial. Cada tirant es divideix en 4 punts d’impacte, on a 2 dels 4 punts se col·loquen acceleròmetres.

1_Campus-Empresarial-de-Telefonica.-Ano-2020-3

Dels impactes als tirants s’adquireixen les freqüències naturals de l’element estructural i els seus modes de vibració, amb el que es poden comparar els resultats per tots els tirants dels diversos edificis i establir rangs de comportament i línies de tendència.

1_Campus-Empresarial-de-Telefonica.-Ano-2020-4

TORNAR