ASSAIG DINÀMIC

ASSAIG DINÀMIC A PASSAREL.LA DE VIANANTS

L’equip de 3S’TECH va realitzar en col·laboració amb la Enginyeria ABM l’adquisició dinàmica d’una passarel·la de vianants a Anglès, Girona.

Actuació fonamental per comprovar si l’estructura compleix amb els criteris d’acceptació, establerts per la DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES, i així finalitzar el projecte d’execució de la passera.

L’estudi està format en primera instància per un modelat en elements finits de l’estructura, on es busca el rang de les acceleracions i freqüències fonamentals a adquirir de forma experimental.

El pas següent va ser dur a terme l’adquisició dinàmica experimental sobre l’estructura.

La primera adquisició va ser utilitzant el sistema de output only, on en aquest cas s’indueix una senyal vibratòria mitjançant el pas de la gent per l’estructura, fent servir varies hipòtesis, en les quals es varia el número de persones i la freqüència de pas. La senyal de sortida s’adquireix amb un sistema de monitorització.

La segona adquisició va ser utilitzant el sistema de input/output, on la senyal vibratòria s’indueix utilitzant un martell d’impacte instrumentat. La senyal vibratòria de sortida es recull utilitzant una sèrie d’acceleròmetres triaxials distribuïts per l’estructura, connectats a un sistema d’adquisició.
Finalment es va emetre Informe de Resultats segons la Normativa d’aplicació.

(Simulació per al curs “Dinàmica” del Master d’AMADE de la Universitat de Girona)

 

foto-news-ensayo-dinamico-1

foto-news-ensayo-dinamico-2

 

 

TORNAR