Estadi Johan Cruyff. Any 2019

fes un cop d'ull


DIRECCIÓ FACULTATIVA: BATLLE & ROIG ARQUITECTES

EMPRESA: UTE ESTADI FCB JC

CLIENT: FUTBOL CLUB BARCELONA

1. Objecte de l’estudi

A l’àmbit de la construcció del nou ESPAI BARÇA situat a la Ciutat Esportiva del F.C. Barcelona, 3S’TECH intervé a l’àmbit de Control de Qualitat a les grades prefabricades.

Al fi de poder determinar com aquestes grades es comportaran en un futur, s’ha decidit practicar vàries proves no destructives amb la finalitat d’avaluar el seu comportament en servei.

2. Proves efectuades:

2.1 Prova de càrrega

L’objecte de la realització de la prova de càrrega sobre les grades és reproduir l’estat de càrrega estàtica en la que es pot trobar l’estructura, amb la finalitat d’obtenir dades experimentals sobre la seva seguretat i comportament de l’estructura.

Sobre les grades s’aplica una càrrega equivalent a la màxima que pot haver-hi en un dia d’esdeveniments esportius i mitjançant la utilització de sensors de desplaçament lineal es capten els desplaçaments verticals en els punts més crítics de l’estructura.

5_Estadio-Johan-Cruyff.-Ano-2019-2

2.2 Estudi Dinàmic

Per verificar la grada a efectes de les càrregues dinàmiques degudes a les sol·licitacions durant la seva vida útil, s’ha optat per determinar quines son les freqüències naturals del sistema en estudi, i comprar-les amb les que les normes identifiquen com perilloses.

El mètode emprat per l’extracció dels paràmetres modals de la estructura es un assaig modal experimental basat en un test d’impacte.

Aquest procediment es basa en determinar la funció de resposta en freqüència (Frequency response function [FRF]) a partir de la relació entre una senyal d’excitació (mesurat mitjançant un acceleròmetre situat a la punta d’un martell) i una senyal que prové de la resposta del sistema (mitjançant els acceleròmetres situats sobra l’estructura).

5_Estadio-Johan-Cruyff.-Ano-2019-3

TORNAR