SERVEIS I SENSORS PER L'AUSCULTACIÓ, INSTRUMENTACIÓ I MONITORITZACIÓ EN EL CONTROL ESTRUCTURAL

Solucions per l'estudi i control de la Salut Estructural a la Construcció, Obra Civil i Patrimoni Arquitectònic.

3S'TECH - patented 3S'TECH - live 3S'TECH - SHM

Coneix-nos
missió, visió i valors


3S'TECH

Som una empresa de base tecnològica (EBT) creada a l'entorn de la Universitat de Girona.
L'objectiu de l'empresa és proveir al mercat de solucions tecnològiques orientades al control estructural als sectors de l'Edificació, Enginyeria Civil i Patrimoni Arquitectònic, mitjançant l'ús de l'Auscultació, Monitorització i Tècniques d'Anàlisis de Dades.

MARCANT LA DIFERÈNCIA

Comptem amb els coneixements, la tecnologia I l'equip humà per aplicar a cada Projecte els sensors i equips necessaris més idonis i específics. Conèixer amb exactitud les dades del que a vegades no es veu, serà la millor arma per saber i decidir.

EQUIP

El nostre equip tècnic amb gran experiència en Arquitectura, Enginyeria, Electrònica i Informàtica i Comunicacions, sap com fer que les Lectures rebudes deixin de ser només Números i Gràfiques.

PROCÉS

Avaluem el comportament de les estructures i la seva caracterització a partir d'adquisició de dades mitjançant sensors i equips. El reconeixement de la importància d'una patologia a temps, a vegades ho és tot. A 3S'TECH entenem l'Auscultació i la Monitorització com una necessitat, no com una elecció.

EL FUTUR DE 3S'TECH

Volem assolir un major abast de 3S'TECH, contribuint a l'aplicació de les Noves Tecnologies en l'Edificació, Obra Civil i Patrimoni Arquitectònic. Ha arribat el moment de situar-nos en línia amb la resta de sectors industrials amb els seus controls de qualitat i preventius.

I+D+i

Hem de reduir la fissura existent en matèria d'investigació i innovació respecte a altres sectors i situar-nos junt als països líders del nostre entorn en aquest aspecte... o superar-los, perquè no. 3S'TECH com empresa EBT ha dedicat, dedica i dedicarà sempre molts esforços en matèria d'Investigació, desenvolupament i Innovació. Plantar cara a les limitacions aparents és una gran part del nostre dia a dia.

La Tecnologia a les teves mans
3S'TECH ofereix les eines que necessites pensant en la teva economia per fer-les viables.


Auscultació / Instrumentació / Monitorització

Auscultació / Instrumentació / Monitorització

Tot efecte físic es mesurable per Quantificar, Analitzar i Predir. La Seguretat de tenir dades precises i especifiques en un moment concret o en el temps, un valor afegit i incalculable. Auscultar i/o Instrumentar en dona la "foto " i Monitoritzar et dona "el vídeo ". Sempre amb una adequada elecció dels sensors/equips i les seves ubicacions.

Plataforma Cloud 3S'TECH

Plataforma Cloud 3S'TECH

Presentació de totes les dades adquirides en viu o amb diferents freqüències de lectura del seguiment realitzat amb els equips i sensors. Integració d'Alarmes i/o avisos de senyal al superar llindars establerts. Diferents gràfiques amb correlació de les dades adquirides presentades en un Dashboard intuïtiu i interactiu.

Anàlisis de dades / Informes tècnics

Anàlisis de dades / Informes tècnics

L'Adquisició de dades i el seu anàlisis, la correlació de les diferents dades recollides, la posterior incorporació d'algoritmes per la predicció dels efectes físics i la lectura adequada dels mateixos, son els caràcters distintius de 3S'TECH. L'entrega final d'un Informe Tècnic de Resultats complert tancarà el cercle.

I+D+I

I+D+I

3S'TECH com a EBT i amb el segell distintiu d'Empresa Innovadora per el Ministeri de Industria, està en constant cerca de noves solucions amb col·laboració amb grups d'Investigació de la Universitat de Girona. El component d'Investigació, Desenvolupament i Innovació a l'empresa es important i ferm en tots els aspectes.