SERVEIS I SENSORS PER L'AUSCULTACIÓ, INSTRUMENTACIÓ I MONITORITZACIÓ EN EL CONTROL ESTRUCTURAL

Solucions per l'estudi i control de la Salut Estructural a la Construcció, Obra Civil i Patrimoni Arquitectònic.

3S'TECH - patented 3S'TECH - live 3S'TECH - SHM

Coneix-nos
missió, visió i valors


3S'TECH

Som una empresa de base tecnològica (EBT) creada a l'entorn de la Universitat de Girona.
L'objectiu de l'empresa és proveir al mercat de solucions tecnològiques orientades al control estructural als sectors de l'Edificació, Enginyeria Civil i Patrimoni Arquitectònic, mitjançant l'ús de l'Auscultació, Monitorització i Tècniques d'Anàlisis de Dades.

MARCANT LA DIFERÈNCIA

Comptem amb els coneixements, la tecnologia I l'equip humà per aplicar a cada Projecte els sensors i equips necessaris més idonis i específics. Conèixer amb exactitud les dades del que a vegades no es veu, serà la millor arma per saber i decidir.

EQUIP

El nostre equip tècnic amb gran experiència en Arquitectura, Enginyeria, Electrònica i Informàtica i Comunicacions, sap com fer que les Lectures rebudes deixin de ser només Números i Gràfiques.

PROCÉS

Avaluem el comportament de les estructures i la seva caracterització a partir d'adquisició de dades mitjançant sensors i equips. El reconeixement de la importància d'una patologia a temps, a vegades ho és tot. A 3S'TECH entenem l'Auscultació i la Monitorització com una necessitat, no com una elecció.

EL FUTUR DE 3S'TECH

Volem assolir un major abast de 3S'TECH, contribuint a l'aplicació de les Noves Tecnologies en l'Edificació, Obra Civil i Patrimoni Arquitectònic. Ha arribat el moment de situar-nos en línia amb la resta de sectors industrials amb els seus controls de qualitat i preventius.

I+D+i

Hem de reduir la fissura existent en matèria d'investigació i innovació respecte a altres sectors i situar-nos junt als països líders del nostre entorn en aquest aspecte... o superar-los, perquè no. 3S'TECH com empresa EBT ha dedicat, dedica i dedicarà sempre molts esforços en matèria d'Investigació, desenvolupament i Innovació. Plantar cara a les limitacions aparents és una gran part del nostre dia a dia.

La Tecnologia a les teves mans
3S'TECH ofereix les eines que necessites pensant en la teva economia per fer-les viables.


Auscultació / Instrumentació / Monitorització

Auscultació / Instrumentació / Monitorització

Tot efecte físic és mesurable per Quantificar, Analitzar i Predir. La Seguretat de tenir dades precises i especifiques en un moment concret o en el temps, un valor afegit i incalculable. Auscultar i/o Instrumentar en dona la "foto " i Monitoritzar et dona "el vídeo ". Sempre amb una adequada elecció dels sensors/equips i les seves ubicacions.

Plataforma Cloud 3S'TECH

Plataforma Cloud 3S'TECH

Presentació de totes les dades adquirides en viu o amb diferents freqüències de lectura del seguiment realitzat amb els equips i sensors. Integració d'Alarmes i/o avisos de senyal al superar llindars establerts. Diferents gràfiques amb correlació de les dades adquirides presentades en un Dashboard intuïtiu i interactiu.

Anàlisis de dades / Informes tècnics

Anàlisis de dades / Informes tècnics

L'Adquisició de dades i el seu anàlisi, la correlació de les diferents dades recollides, la posterior incorporació d'algoritmes per la predicció dels efectes físics i la lectura adequada dels mateixos, són els caràcters distintius de 3S'TECH. L'entrega final d'un Informe Tècnic de Resultats complet tancarà el cercle.

I+D+I

I+D+I

3S'TECH com a EBT i amb el segell distintiu d'Empresa Innovadora pel Ministeri d'Indústria, està en constant cerca de noves solucions amb col·laboració amb grups d'Investigació de la Universitat de Girona. El component d'Investigació, Desenvolupament i Innovació a l'empresa es important i ferm en tots els aspectes.

3S'TECH - exit