Passarel·les d’embarcament ADELTE. Any 2019

fes un cop d'ull


DIRECCIÓ FACULTATIVA: ADELTE GROUP, SL

EMPRESA: ADELTE PORTS & MARITIME, SLU

CLIENT: ADELTE GROUP, SL

7_Pasarelas-de-Embarque-ADELTE.-Ano-2019-1

1. Objecte de l’estudi

Les passarel·les d’embarcament de passatgers requereixen com altres elements estructurals de la comprovació del seu comportament sota condicions de servei. L’objectiu de les proves de càrrega es la verificació de la resistència estructural i els components mecànics dels túnels i les cabines de dos ponts d’embarcament de passatgers (SPBB) amb destí al port de Southampton.

2. Proves efectuades

2.1 Prova de càrrega

La prova consisteix en aplicar una càrrega, mitjançant tancs flexibles d’aigua, a l’interior de les passarel·les i llegir els desplaçaments i les tensions als punts més crítics de l’estructura.

7_Pasarelas-de-Embarque-ADELTE.-Ano-2019-2

La instrumentació va consistir en utilitzar sensors de desplaçament lineal i bandes extensiomètriques.

7_Pasarelas-de-Embarque-ADELTE.-Ano-2019-3

2.2 Estudi Dinàmic

Degut a un fenomen localitzat i dins dels exhaustius controls de Qualitat de la empresa Constructora de les Passarel·les, es va procedir a comprovar els efectes de la pujada i baixada de l’elevador. Es va procedir a dissenyar un assaig on s’instrumentarien els perfils de l’esmentada estructura, mentrestant se executaven uns moviments cíclics de pujada i baixada de l’elevador.

7_Pasarelas-de-Embarque-ADELTE.-Ano-2019-4

La instrumentació va consistir en utilitzar convergencímetres i sensors de desplaçament lineal.

7_Pasarelas-de-Embarque-ADELTE.-Ano-2019-5

TORNAR